Information omkring nødberedskab på klinikken i den kommende tid

Causa – Klinikken for Osteopati og Fysioterapi iværksætter nødberedskab i begrænset omfang og vi åbner forsigtigt op tirsdag d. 14. april.

Vi behandler kun kunder med kritisk funktion.

Da vi fortsat er underlagt sundhedsstyrelsens retningslinjer under COVID-19 pandemien, vil der blive foretaget en individuel vurdering enten via mail, telefon eller SMS for at sikre, at behandlingen kan foretages forsvarligt for både patient og behandlere. 

Der er fortsat mulighed for rådgivning hos hver enkelt behandler, hvis der er behov for dette.

Eksempler på kritiske behandlinger

Her er et par eksempler, som kan klassificeres som kritisk funktion og som må behandles, hvis din behandler vurderer, at det er forsvarligt ift. COVID-19:

  • Akut opstået smerter, der forhindrer normale aktiviteter herunder – tage tøj på, sidde ned, ligge ned, stå op i mere end 5 min., gå på arbejde eller foretage dagligevare indkøb.
  • Smerte ved bevægelse eller smerter i bevægeapparatet, som gør, at man IKKE kan varetage sit job eller passe sin familie.
  • Opståede smerter fornyelig som f.eks. smerter/snurrende fornemmelser arme eller ben samt nedsat styrke og sensibilitet i sammen område.
  • Konstante smerter, som påvirker din nattesøvn.

Vi anbefaler ved akut opstået eller nyligt opståede smerter ses an i en uges tid med fokus på både hvile samt bevægelse til smertegrænsen. Ligeledes anbefales det, at man forsøger med smertestillende medicin for at se, om det evt. kan lindre i første omgang.

Er du i tvivl om du er i kritisk kategori kan du læse herunder og eller følge linket til sundhedsstyrelsens hjemmeside.

”En kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’. Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom, men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’. Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.”
”Ikke-kritiske funktioner, dvs. funktioner, der ikke er rettet mod at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, skal ikke varetages under epidemien, men udsættes til epidemien er afsluttet.”

Kilde: Sundhedsstyrelsen – ”Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19”

Sådan gør vi på Causa

På klinikken følges sundhedsstyrelsens retningslinjer og her er en kort opremsning af hvad vi gør i denne tid:

  • Vi forsøger at sprede behandlingstider og dage, så vi undgår mange mennesker i venteværelset på samme tid.  Til at starte med bliver der formentlig åbnet op for en dag pr. behandler.
  • Alle brikse, stole, borde, dørhåndtag m.m. sprittes af inden hver behandling samt, at der foretages grundig udluftning i hvert behandlerrum.
  • Ift. desinficering på klinikken, så er der monteret håndsprit dispenser på væggen lige ved receptionen med instruks på væggen samme sted. I bedes følge instruksen og bruge håndssprit.
  • Alle blade og vand er fjernet, og der står alm håndsprit gel på bordet, som også kan benyttes. Alle vandrette flader bliver tørret af om morgenen og løbende igennem dagen.
  • Vi behandler som udgangspunkt ikke med værnemidler maske/visir.

Da situationen er ny for os og der er mange retningslinjer, som skal overholdes, håber vi på tålmodighed ift, hvor hurtigt og hvornår vi kan tilbyde behandlingstider.

Det er ikke fuldstændig afklaret om alle behandlere åbner op på samme tid endnu og vi skal derfor lige have mulighed for at vurdere vores kapacitet.

Klinikken og alle behandlere bestræber sig på, efter bedste evne, at lave individuelle vurderinger før hver behandling, så vi kan behandle forsvarligt. 

Vi beder jer respektere vurderingerne i denne tid, men vi glæder os rigtig meget til at se jer alle på klinikken, når vi kan få lov at åbne helt op.

Kontant os hvis du har spørgsmål eller vil have en vurdering af hvorvidt din behandling vurderes som kritisk.

STAY HOME STAY SAFE!

De bedste hilsner
Causa

Tanja, Peter, Jesper og Kim